Wie we zijn/waar we voor staan

Konekto: De verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Historie

Konekto is sinds 2009 actief met het bij elkaar brengen van scholen en organisaties in hun omgeving.  In 2009 lag de nadruk op Maatschappelijke Stages en vrijwilligersorganisaties. Inmiddels staat het begrip LOB centraal en daarmee de verbinding van scholen en bedrijven ten behoeve van het ontdekkingstraject van leerlingen op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Waar we voor staan

De ervaring met het intensief begeleiden van grote groepen leerlingen heeft ons veel geleerd.  In combinatie met achtergronden en jaren ervaring in de uitzendwereld, de Zorg en HR zijn in de beginjaren uitgangspunten geformuleerd die nog steeds de kern vormen van waar konekto voor staat:

Leren vindt niet alleen op school plaats.
Oriëntatie op de arbeidsmarkt vindt vooral buiten school plaats. Vooral in het beroepsonderwijs worden vaardigheden in samenwerking met bedrijven aangeleerd. 

Mensen leren het meest van wat ze zelf ontdekken.
Het proces (het maken van keuzes en opdoen van ervaringen) van leerlingen staat centraal.

Taakverdeling verlicht het werk en vergroot verantwoordelijkheid.                                            Leerlingen spelen een belangrijke en actieve rol in hun eigen traject. Zij zijn prima in staat bijvoorbeeld een eigen stageplek te vinden.

Begeleiding gaat niet vanzelf.                                                                                                           Gestructureerde processen en -begeleiding leiden tot meer resultaten en minder werk.

 

Onze missie
Konekto ontzorgt scholen bij de uitvoering van Buitenschools Leren.

Contact