Konekto organiseert Buitenschools Leren.

 

 Bron: Hoe buitenschools leren het leren binnen de school kan helpen (NRO maart 2015)

Leren vindt niet alleen op school plaats, maar steeds meer ook daarbuiten.
“Leerlingen leren in diverse omgevingen. Om dat leren succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat er een verbinding is tussen die omgevingen.”
“Leren is daarbij niet beperkt tot één omgeving, maar leerlingen weten schoolse en informele bronnen te combineren bij bijvoorbeeld een vak als geschiedenis. Of ze praten en denken thuis of met vrienden door over onderwerpen die op school zijn behandeld.”
Tijdrovend
“Er zijn al veel initiatieven om het buitenschoolse leren naar binnen te halen. Maar deze zijn vaak lokaal en tijdrovend en doen dan ook een groot beroep op de leraren.”

Buitenschools Leren is onderdeel van het Loopbaanleren of werkexploratie waar Marinka Kuijpers over spreekt. Konekto richt zich hierbinnen specifiek op de processen rond de kennismaking met de arbeidsmarkt en de stages (LOB). Zoals hierboven vermeld voor leerlingen gewenste, maar voor docenten bewerkelijke activiteiten. 
Konekto heeft daarom voor deze processen een gestructureerde werkwijze ontwikkeld met bijpassende appilicaties die u veel uitvoerend werk uit handen nemen. U blijft de regie houden over de inhoud, de kwaliteit en de persoonlijke begeleiding van uw leerlingen bij hun "ontdekkingsreis". De applicaties van Konekto verzorgen de uitvoering van de tijdrovende activiteiten "er omheen" zoals het bewaken van de voortgang, het attenderen van leerlingen, de administratie en de schriftelijke communicatie met bedrijven. Dat levert u tijd op voor uw belangrijke rol in het begeleiden van uw leerlingen en persoonlijke contacten met bedrijven.

 

 

Waar NRO aangeeft dat lokale initiatieven een (te) groot beroep doen op u als docent wordt dit opgelost door Konekto. De aanpak van Konekto is juist sterk gericht op het ontwikkelen, en beheren, van een netwerk per school. Konekto gelooft in de kracht van deze lokale netwerken waarin scholen en bedrijven in de directe omgeving met elkaar samenwerken. "Beter een goede buur dan een verre vriend". De aanpak van Konekto heeft bewezen dat deze lokale netwerken zich snel vormen en prima mogelijkheden bieden aan leerlingen voor kennismaken en stages. En voor u om deze bedrijven beter te leren kennen en met hen samen te werken.

Het resultaat is effectief Buitenschools Leren zonder rompslomp

Contact