Stages zijn belangrijk voor leerlingen om te werken aan de loopbaancompetentie werkexploratie.

Leerlingen vinden dit vaak een leuke en leerzame periode binnen hun schooltijd. Bekend is ook dat het voor u als coördinator of vakdocent vaak veel “extra” werk is. Het organiseren en regelen van alle zaken rondom een stageperiode vragen tijd en aandacht die vaak niet binnen de gewone werktijd vallen. Het vraagt ook kennis en ervaring om alles goed te laten verlopen.

StageRegie is gereedschap voor vakmensen dit allemaal doen, voor u dus.

StageRegie helpt u op een praktische manier bij de organisatie van stages op   4 onderdelen:

  • Sturing - doen de leerlingen wat ze moeten doen
  • Administratie - wordt alles goed vastgelegd
  • Communicatie - weet iedereen wat is afgesproken
  • Stageplekken - waar kan een passende stage gelopen worden

Sturing

Hoe weet u dat uw leerlingen “op route” liggen en tijdig een goede stage kunnen doen?  StageRegie is ontwikkeld vanuit het proces van de leerling. Dit proces kent een aantal vaste stappen die de leerling doorloopt. Het management van en toezicht op dit proces, uw rol, wordt op maat ingeregeld. Leerlingen worden door StageRegie op een unieke manier begeleidt en gestuurd in het op tijd zetten van die stappen. U keurt de stages goed (of niet) en u heeft voortdurend een actueel overzicht van de voortgang per leerling.

 

Administratie

Rondom stages zijn allerlei regels van toepassing. Zo vraagt de Inspecteur om vastlegging van zaken. Het invullen van de stageovereenkomst én het inleveren daarvan, de urenregistratie en de bevestiging daarvan door de stagebegeleider en de evaluatie van de stage door stagebegeleider en leerling zelf worden door StageRegie verzorgd. Alles wordt in een dossier per leerling vastgelegd.

Communicatie

StageRegie communiceert met de leerlingen tijdens het proces. Zo worden zij, wanneer nodig, aangespoord de volgende stap in het proces te zetten. Als een stageplek gevonden is en afgesproken is wat de leerling daarbinnen gaat doen, krijgt u de vraag of u akkoord bent. Als dit het geval is worden de afspraken met één druk op de knop met alle betrokkenen gecommuniceerd. StageRegie communiceert met de stagebegeleiders over het bevestigen van de door leerlingen ingevulde uren. De stand van zaken hierin is verwerkt in uw overzicht per leerling.

Stageplekken.

Voldoende goede stageplekken beschikbaar hebben voor uw leerlingen vraagt om goede relaties met bedrijven en organisaties in uw omgeving. Binnen StageRegie wordt het organiseren van deze relaties verzorgd door het ingebouwde onderdeel StageKansen. Meer specifieke informatie vindt u bij StageKansen.

Met de ervaring van inmiddels duizenden stages die op deze manier begeleidt zijn is StageRegie gegroeid tot een effectief instrument op maat dat u veel tijd bespaart. Deze tijd kunt u als vakman/vakvrouw benutten om uw leerlingen inhoudelijk te helpen bij hun “reis naar de arbeidsmarkt”.

Contact