Met StageKansen brengt u eenvoudig de stagebedrijven in beeld waar leerlingen stage gelopen hebben/kunnen lopen.

Door de koppeling met StageRegie wordt een eigen bestand van stagebedrijven opgebouwd en zichtbaar gemaakt per school. Gebleken is dat dit bestand jaarlijks groeit.

Leerlingen worden hiermee geholpen doordat bij deze bedrijven al eerder leerlingen van dezelfde school geweest zijn en het bedrijf dus weet wat van hen verwacht wordt.

Per bedrijf kunt u naast de algemene beschrijving van dat bedrijf allerlei informatie voor de leerlingen vermelden zoals de sollicitatie- of aanmeldprocedure, welke inhoud de stage heeft en voor welke vakken stages mogelijk zijn. Toegevoegde foto’s en filmpjes maken het beeld van zo’n bedrijf echt compleet.

Via StageKansen kunt u de informatie die u heeft van bedrijven eenvoudig communiceren met de leerlingen.
Gemakkelijk, overzichtelijk en volledig!

Leerlingen kunnen zich via StageKansen goed oriënteren waar zij stage kunnen en willen lopen.
Zij zijn goed geïnformeerd en kunnen/zullen zich beter voorbereid presenteren aan het bedrijf.
Dit verhoogt de kans om gemakkelijker een passende en gewenste stageplek te vinden.

Leerlingen hebben het voortouw in het zoeken en vinden van een stageplek omdat "mensen het meest leren van wat ze zelf ontdekken"
Omdat de leerling (onbewust) een plek zoekt die bij hem/haar past, is vaak de motivatie hoog en de kans op voortijdig afbreken van een stage klein. De ervaring leert dat leerlingen hiertoe prima in staat zijn, zeker met behulp van StageKansen.

Contact