Home Missie / Visie Stageproces Konekto Contact Login
Konekto

     OPLOSSINGEN
    klik op de foto's


  

  

 

 
 

Welkom bij Konekto

Op deze website vindt u informatie over stagebegeleiding volgens de Konekto-methode.
De Konekto-methode is voor scholen dé manier om onder andere invulling te geven aan de opdracht van scholen tot Burgerschapsontwikkeling/participatie.
De Konekto-methode wordt inmiddels ook toegepast voor begeleiding van beroepsstages in het VO.

De methode van begeleiding kenmerkt zich door een gestructureerde werkwijze, uitgevoerd via professionals in combinatie met voor dit proces op maat ontwikkelde software die deze werkwijze ondersteunt. 
De professionals bij Konekto heten stageregisseurs.

Resultaten:

- Zicht en grip op een proces dat zich buiten de school
  afspeelt.
- Samenwerking op maat: van samen met school tot
  volledige uitbesteding (en ontzorging) is mogelijk.
- De uren (max. 30) blijven tellen als onderwijstijd.